ជាងម៉ូតូមួយរស់ៗដូចខ្ញុំ - ចឺម [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ]

ជាងម៉ូតូមួយរស់ៗដូចខ្ញុំ - ចឺម [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ] #1
Click image to play video, right click to save image. (Image via youtube.com)
VIDEO DETAIL
Titleជាងម៉ូតូមួយរស់ៗដូចខ្ញុំ - ចឺម [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ]
MP3 Size4.43 MB (estimated)
Duration04:26
Views8
Sourceyoutu.be/02mZqvBXgHY
Description

ជាងម៉ូតូមួយរស់ៗដូចខ្ញុំ - ចឺម
Channel YouTube link: [[link stripped - click to show]]
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Music Official Lyric __/\_______//\\_______/\__ បើម្ចាស់ផលិតកម្ម ឬ ម្ចាស់បទ Original មិនចង់ឱ្យ ផ្សព្វផ្សាយ Video បន្តទេ សូម​មេត្ដា Comment ឬ Message ​មកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីយើងធ្វើការកែសម្រួល ឬលុបចេញ ។ សូមអរគុណ __/\_______//\\_______/\__ សូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចលើរូបកណ្តឹង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេបង្អស់ We upload All Khmer song, Khmer music, Khmer Original song, Khmer popular song, Khmer nono stop song. I hope you enjoy it and help like share and comment my videos. Please don’t forget subscribe my channel Thanks!!! __/\_______//\\_______/\__ Cambodia singer: Chhay Virakyuth, Sokun Nisa, Keo VeaSna, KuMa, Karona Pich, Any Sam, Meas SokSophea, Chen Say Chai, Prep Sovath, Preap Sovath, Sinn Sisamouth, Ros Sereysothea, Pan Ron, Meng Keo Pich Chenda, Nop Bayarith, Keo Sarath, Ny Saloeun, Khan James, Him Sivorn, Huy Meas, Ly Evantina, Chorn Sovannareach, Chen Wattana, Khemerak Sereymon, Hour Lavy, Prom Mang, Meas Saly, Pan Ron, So Savoeun, Sen Ranuth, Meas Samon, Noy Vannat, Noy Vannate, Sapoun Midada, Sung Senghon, Song Saeng, Ek Siday, Khat Sokim, Oeun Sreymom, Doung Viraksith , Eva, Eno, Ny Ratana, Khem, __/\_______//\\_______/\__ Kh5mer Comedy: Pekmi, Peakmi, Neay Kren, Neay Kran, Neay Kroch, Neay Jerm, Neay Cherm, Neay Chan, Neay slek, Srey, Neay Krem, Neay Koy, Srey6 Knhong, Srey It, __/\_______//\\_______/\__ Khmer Production: Rasmey Hang Meas, Town Production, Sunday Production Official, M PRODUCTION OFFICIAL, Entry Meas Music Official, Sasda Production, B Media Official, __/\_______//\\_______/\__ *បើសិនជាចង់អោយខាងយើង Upload បទចម្រៀងជូន សូមផ្ញើរជា រូបភាព បទចម្រៀង និង Lyric មកកាន់ Email យើងខ្ញុំ
Email: [email protected]

CopyrightAll materials' copyright are belong to their respective owners and/or uploader. This video was uploaded by Music Official Lyrics
LicenseLicensed under YouTube Standard License
Download as MP3
Download as MP4
Tagsជាងម៉ូតូមួយរស់ៗដូចខ្ញុំ - ចឺម [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ], Download ជាងម៉ូតូមួយរស់ៗដូចខ្ញុំ - ចឺម [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ], Download Video ជាងម៉ូតូមួយរស់ៗដូចខ្ញុំ - ចឺម [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ], Download MP3 ជាងម៉ូតូមួយរស់ៗដូចខ្ញុំ - ចឺម [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ], Download ជាងម៉ូតូមួយរស់ៗដូចខ្ញុំ - ចឺម [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ] episode terbaru, ជាងម៉ូតូមួយរស់ៗដូចខ្ញុំ - ចឺម [ OFFICIAL LYRIC VIDEO ] terbaru

Related Posts: